28 Augustus Rede

Gastspreker is Marietje Schaake

Marietje Schaake is sinds 2009 Europarlementariër namens D66. In het Europese Parlement is Marietje Schaake coördinator in de commissie voor Internationale Handel (INTA) en woordvoerder voor het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP). Ook is zij lid van de commissie voor Buitenlandse Zaken.

Marietje Schaake werkt aan het versterken van de universele mensenrechten, de voltooiing van de digitale interne markt en de hervorming van auteursrechten in Europa. Zij benadrukt het belang van een open internet en vrijheden in de context van internet governance en digitale (mensen)rechten.

De 28 augustus-rede vervangt sinds 2011 het traditionele 28 augustus-debat. In 2011 sprak prof.mr. Geert-Jan Knoops over de historische ontwikkeling van het begrip vrijheid. In 2012 was mr. Job Cohen te gast. Hij sprak over de ontwikkeling van ons vrijheidsbegrip in het afgelopen decennium, tien jaar na de moord op Pim Fortuyn. In 2013 was Kysia Hekster te gast; in haar lezing ging zij in op het vrijheidsbegrip in het hedendaagse Rusland. In 2014 sprak Mathijs Bouman, columnist van het Financieel Dagblad, over de vrijemarkteconomie en het neo-liberalisme.

Gastheer bij de 28 augustus-rede is de heer Hans Alders, voorzitter van de Stichting 28 Augustus Debat / Lezing. De rede vindt plaats tussen 11.30 en 12.30 uur in het Academiegebouw, Broerstraat 5. De toegang is gratis.

Foto: www.marietjeschaake.eu Fotograaf: Bram Belloni Foto: www.marietjeschaake.eu Fotograaf: Bram Belloni