Feestmiddag

Elk jaar, voorafgaand aan de viering van Groningens Ontzet, vindt er in Groningen een feestmiddag plaats voor ettelijke honderden mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. De 28ste augustus is namelijk een feest voor iedereen.

Traditie sinds 1983

Tijdens deze feestmiddag treden tal van artiesten op en kunnen de bezoekers deelnemen aan allerhande spelletjes en sportieve uitdagingen. Een traditie die al sinds 1983 bestaat. De deelnemers aan deze feestmiddag verblijven in woongemeenschappen in de gemeente Groningen of bezoeken scholen voor speciaal onderwijs in de Stad.

De feestmiddag vindt plaats in een sporthal met naastgelegen zalen, destijds speciaal opgezet ten behoeve van de sportbeoefening door mensen met een handicap. De gemeente Groningen, die tegenwoordig eigenaar van het complex is, stelt deze voorziening beschikbaar voor dit feest.

De feestmiddag wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van Stichting Sinnige Fonds en de Rabenhaupt Stichting.