Brief verkeersmaatregelen

Aan de bewoners van het Hoge der A, het Lage der A, het Kleine der A, en aan de overige buurtbewoners

Vrijdag 28 augustus aanstaande worden er door de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken verschillende festiviteiten georganiseerd ter gelegenheid van Groningens Ontzet in 1672. Dit betreft onder meer activiteiten op het Hoge der A, het Kleine der A en de Reitemakersrijge, zoals een markt, een muziekpodium en de altijd spectaculaire drakenbootraces.

Voor een feestelijk en veilig verloop moeten er tijdelijk straten worden afgesloten en geldt een tijdelijk parkeerverbod. Van donderdagavond 27 augustus 24:00 tot vrijdag 28 augustus 20:00 uur geldt op het Hoge der A, het Kleine der A en de Reitemakersrijge een parkeerverbod. Gedurende deze periode zijn de genoemde straten afgesloten voor het verkeer.

Het parkeerverbod geldt voor alle voertuigen, óók voor vergunninghouders. Wij vragen u met klem om gedurende deze tijden uw auto elders te parkeren. Van donderdagavond tot vrijdagochtend zal het gebied bewaakt worden door parkeerwachters.

Het blijkt ieder jaar weer, dat er een aantal auto’s blijft staan, die we in de ochtenduren moeten laten wegslepen. Dat is vervelend voor de eigenaren en voor ons en gaat gepaard met hoge kosten. Wij vragen u dan ook vriendelijk om uw medewerking. Als organiserende vereniging zijn wij u daarvoor buitengewoon erkentelijk en bieden we u bij voorbaat onze excuses aan voor eventueel ongemak.

Met vriendelijke groet,

H.A.Th. Yspeert
Secretaris Koninklijke Vereeniging Voor Volksvermaken