Brief verkeersmaatregelen

Aan de bewoners van de Ossenmarkt, de Marktstraat, de Nieuwe Boteringestraat, de Spilsluizen NZ en het Guyotplein

Vrijdag 28 augustus aanstaande worden er door de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken verschillende festiviteiten georganiseerd ter gelegenheid van Groningens Ontzet in 1672. Dit betreft onder meer de paardenkeuring in de ochtenduren en ’s avonds een concert door de Eemsmond Big Band, beide op de Ossenmarkt.

Om dit alles feestelijk en veilig te laten verlopen, moeten er straten worden afgesloten en geldt er een tijdelijk parkeerverbod. De Gemeente Groningen en het parkeerbedrijf zullen een parkeerverbod instellen en tijdelijke stremmingen realiseren op vrijdag 28 augustus zoals hieronder aangegeven.

Parkeerverbod 

Ossenmarkt OZ en Ossenmarkt NZ van 07:30 tot 22:30
Guyotplein van 07:30 tot 12:30 

Stremmingen 

Nieuwe Boteringestraat tussen de Boteringebrug en het Nieuwe Kerkhof van 07:30 tot 12:30 en van 20:00 tot 22:00 
Ossenmarkt OZ en Ossenmarkt NZ van 07:30 tot 12:30 en van 20:00 tot 22:00 
Guyotplein van 07:30 tot 12:30 en van 20:00 tot 22:00 
Spilsluizen NZ en Guyotplein ZZ van 20:00 tot 22:00 

In de ochtenduren kunt u tussen 07:30 en 12:30 uur de Marktstraat en de Nieuwe Boteringestraat wel uitrijden. In- en uitrijden tussen 20:00 en 22.00 uur is i.v.m. het concert niet toegestaan.

Het blijkt ieder jaar weer, dat er een aantal auto’s blijft staan, die we in de ochtenduren moeten laten wegslepen. Dat is vervelend voor de eigenaren en voor ons en gaat gepaard met hoge kosten. Wij vragen u dan ook vriendelijk om uw medewerking. Als organiserende vereniging zijn wij u daarvoor buitengewoon erkentelijk en bieden we u bij voorbaat onze excuses aan voor eventueel ongemak.

Met vriendelijke groet,

H.A.Th. Yspeert
Secretaris Koninklijke Vereeniging Voor Volksvermaken