Brief verkeersmaatregelen

Aan de bewoners in de omgeving van de Zuiderhaven

Het vuurwerk ter gelegenheid van Groningens Ontzet zal dit jaar op vrijdag 28 augustus vanaf een groot ponton in de Zuiderhaven worden afgestoken. Er is voor een veilig verloop van dit evenement een aantal maatregelen getroffen. Zo wordt er een veiligheidszone ingesteld, die het gebied Praediniussingel, Emmasingel, Eeldersingel, Sluiskade en Steenhouwerskade omvat.

Voor u als bewoners betekent dit:

  • Praediniussingel: Van 21.00 uur tot einde vuurwerk afgesloten voor alle verkeer. Ook geen toe- en uitgang voor bewoners en publiek, tenzij uiteraard in geval van nood. De parkeervakken van Museumbrug tot de Praedinius flats zullen worden vrijgehouden voor hulpdiensten.
  • Emmasingel, Eeldersingel, Sluiskade en Steenhouwerskade: Van 21.00 u tot einde vuurwerk afgesloten voor alle verkeer. De brug over de sluis kan worden gebruikt om ook vanaf de Emmasingel de Sluiskade te bereiken. Wanneer de Sluiskade vol is zal de doorgang worden afgesloten tot einde vuurwerk.
  • Parkeren: Hoewel er in de 5 bovenvermelde straten geen dwingend parkeerverbod geldt, kunt u uw geparkeerde auto in de genoemde periode niet bereiken. Mocht dit wel noodzakelijk zijn dan adviseren wij u om uw auto vóór 21.00 uur elders te parkeren.
  • Verzoek van de brandweer: Wij vragen u om ramen en deuren gesloten te houden en zonweringen op te trekken. Kom vooral zelf niet op balkons, zodat u niet verrast kunt worden door een onverhoopte afzwaaier of verwaaide restanten van afgeschoten vuurwerk! Dit geldt met name voor de flats aan de Praediniussingel. We realiseren ons, dat dit 1e rang plaatsen zijn, maar die hebben juist een extra risico. De brandweer heeft aangekondigd, dat het vuurwerk niet kan beginnen of zal worden onderbroken indien er zich onverhoopt toch mensen op die balkons bevinden.

Om dit “Groots en Briljant” vuurwerk veilig, ordelijk en plezierig te kunnen uitvoeren vragen wij u vriendelijk maar met klem om uw medewerking. Als organiserende vereniging zijn wij u daarvoor buitengewoon erkentelijk en bieden u bij voorbaat onze excuses aan voor eventueel ongemak.

Met vriendelijke groet,

H.A.Th. Yspeert
Secretaris Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken