Kunstmap 28

Groningens Ontzet in prent en poëzie

Op dinsdag 28 augustus wordt de kunstmap "28" met onderschrift "Groningens Ontzet in prent en poëzie" gepresenteerd tijdens de grote Boeken- en Grafiekmarkt aan de Hoge der A. Op het podium bij de Visserstraat wordt de volledig handgemaakte en gelimiteerde map gepresenteerd.

Acht Groningse dichters hebben zich laten inspireren door het Ontzet: Aly Freije, André Degen, Machteld Brands, Jane Leusink, Arjen Nolles, Rik Andreae, Fieke Gosselaar en Stadsdichter Stefan Nieuwenhuis. Deze gedichten zijn vervolgens gezet door Groningse typografen, te weten Hanneke Briër, Elze ter Harkel, Hans Horn, Piet Nieumeijer, Henk van der Mey, Maiki Mijnssen en Feike Boorsma.

Een aantal gedichten heeft als uitgangspunt gediend voor Groningse grafisch kunstenaars, namelijk Antje Veldstra, Wilma Vissers, Maria de Werker en Wim Kroon. Hans Horn is de vormgever van de map en Hans Tent bezeefdrukt de map.

Het project is opgezet door Stadsdichter Stefan Nieuwenhuis in samenwerking met het Grafisch Centrum Groningen en het Grafisch Museum. De map is volledig met de hand gemaakt en afgewerkt. Hij verschijnt in een gelimiteerde oplage van 100 genummerde en gesigneerde exemplaren, die voor een deel bestemd is voor de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken. 

De titel "28" verwijst naar de datum en de benaming 'achtentwintigsten'. Via de kanalen van het Grafisch Centrum, de dichters, grafici en typografen, en het Grafisch Museum wordt de map aangekondigd ter voorintekening. Op de presentatiemiddag worden de gereserveerde kunstmappen verkocht en is er gelegenheid tot de aanschaf van een exemplaar. 

De presentatie zal worden opgeluisterd door de dichters van dienst: zij zullen hun gedichten voordragen aan het publiek. De wens is om het eerste exemplaar te overhandigen aan de burgemeester. Alle betrokken kunstenaars zijn daarbij aanwezig. De kunstmap laat zien hoe de verschillende kunstenaarsgroepen samenwerken rondom het bij uitstek Groningse thema van het Ontzet. Niet eerder werkten zoveel disciplines samen aan een kunstproject dat gelieerd is aan 28 augustus. 

Boeken- en Grafiekmarkt

Tijdens de Boeken- en Grafiekmarkt is een groot aantal grafici, margedrukkers en kunstenaars met eigen werk aanwezig. Daarnaast zijn er kramen met lp's en cd's, strips en een speciale kinderboekenmarkt waar kinderen hun boeken kunnen ruilen en verkopen. Deze kinderboekenmarkt wordt mede georganiseerd door de lokale Kinderboekhandel.

De organisatie van de Boeken- en Grafiekmarkt is in handen van Michel de Vries en Stefan Nieuwenhuis. Op het podium zullen naast de presentatie ook optredens zijn van lokale musici en dragen kinderen hun zelfgeschreven gedichten voor.

Meer informatie
Stefan Nieuwenhuis
stadsdichter@stefannieuwenhuis.nl
06 416 35 197

Michel de Vries
info@bergerendevries.nl
06 43042106