Erepenning Stad voor Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken

De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken, die onder meer de jaarlijkse viering van Groningens Ontzet organiseert, heeft donderdag 28 augustus 2014 tijdens Groningens Ontzet de Erepenning van de stad Groningen ontvangen. Burgemeester Ruud Vreeman reikte de penning uit.

De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken is opgericht op 26 juni 1874 met als belangrijkste doel de organisatie van de jaarlijkse viering van het Groningens Ontzet. Vanaf 1947 organiseert de Vereeniging tevens de intocht van Sinterklaas in de stad Groningen. Andere activiteiten zijn de lampionnenwedstrijd ter gelegenheid van Sint Martinus en de organisatie van de arrensledenwedstrijden bij sneeuwrijke winters.

Plezier

De Vereeniging bestaat volledig uit vrijwilligers. Zij zetten zich met veel enthousiasme, betrokkenheid en met zichtbaar plezier in voor de bewoners van Stad en Ommeland, aldus de gemeente. Bij het honderdjarig bestaan van Volksvermaken in 1974 ontving men het eervolle predicaat ‘Koninklijk’. Donderdag 26 juni 2014 bestond de Vereeniging exact 140 jaar.

Sociale binding

Het huidige bestuur en de vrijwilligers zijn er in geslaagd ook in de afgelopen periode, die gekenmerkt werd door een financiële en economische crisis, het draagvlak onder de bevolking voor de viering van Groningens Ontzet te behouden en uit te bouwen, aldus de gemeente. “Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het aanbrengen van structuur en het zorgen voor continuïteit. Daarmee zorgt de Vereeniging voor sociale binding en verbinding in de samenleving.”