Gratis voederbieten voor Sint Martinus-lampionnen

Op zaterdag 1 november tussen elf en één uur kan de Groninger schooljeugd op het overdekte gedeelte van het Waagplein in de Groninger binnenstad gratis een voederbiet komen halen. Van deze voederbiet kunnen de kinderen een lampion snijden, waarmee ze ter gelegenheid van Sint Martinus langs de deuren kunnen gaan.

Filmpje en folder

De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken heeft honderden rode voederbieten besteld om deze te kunnen uitdelen. De bieten worden per boerenkar aangevoerd en zullen op het Waagplein te krijgen zijn. Het is raadzaam zelf een stevige zak of tas voor het vervoer van de biet mee te nemen. Volksvermaken heeft dit jaar een instructiefilmpje gemaakt met aanwijzingen voor de jeugd om van de voederbiet een lampion te maken. De jaarlijkse folder is aangepast. Daarin zijn ook teksten van verschillende Sint Martinusliedjes opgenomen. De folders kunnen tijdens de uitdeling meegenomen worden. Het instructiefilmpje, nadere informatie en aanwijzingen zijn op de website van Volksvermaken te vinden: www.volksvermakengroningen.nl.

Wedstrijd

Aan de voederbietenuitdeling heeft Volksvermaken een wedstrijd verbonden. Wie op maandag 10 november zijn voederbiet-lampion ter keuring aanbiedt, maakt kans op een van de prijzen, die Volksvermaken ter beschikking stelt voor de mooiste lampion. Bovendien is er voor iedere deelnemer aan deze wedstrijd een Sint Martinus-surprise. Er zijn twee leeftijdscategorieën: t/m 8 jaar en van 9 t/m 12 jaar. De keuring van de voederbiet-lampionnen vindt op die dag plaats tussen half vijf en vijf uur. Dat gebeurt in het koor van de Martinikerk (ingang Sint Jansstraat tegenover 't Feithhuis). De kinderen wordt gevraagd de lampionnen van naam, adres en leeftijd te voorzien. In het koor wordt warme chocolademelk geschonken, wordt het Sint Martinusverhaal verteld en kunnen Sint Martinusliedjes gezongen worden. De prijsuitreiking vindt aansluitend om kwart over vijf plaats. De kinderen kunnen de lampionnen daarna weer mee naar huis nemen.