Jan van Bruggen erelid Volksvermaken

Groningen, 17 april 2013

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken op 26 maart is Jan van Bruggen bij zijn afscheid als bestuurslid benoemd tot Erelid van Volksvermaken.

Van Bruggen heeft zich als derde generatie uit één geslacht gedurende 40 jaren met hart en ziel ingezet voor de vereniging; een ongeëvenaarde prestatie. In die periode nam hij talrijke taken op zich, waaronder de organisatie van de bromfietsraces, de kermis en het vuurwerk. Het afscheid als bestuurslid betekent geen afscheid als Volksvermaker. Van Bruggen blijft betrokken bij de activiteiten van de vereniging, als coach en als commissielid.

Over Volksvermaken

De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken werd op 26 juni 1874 opgericht en ontving de titel Koninklijk bij haar 100-jarig bestaan. ‘Volksvermaken’ heeft als doel jaarlijks feestelijke evenementen voor de inwoners van Groningen te organiseren. Volgens jarenlange traditie zijn dat Groningens Ontzet op 28 augustus, het uitdelen van voederbieten met Sint Martinus aan de Groningse schooljeugd, de intocht van Sinterklaas en arrensledenwedstrijden in de winter. De vereniging bestaat voor 100% uit vrijwilligers; mensen die zich met veel plezier inzetten voor de bewoners van Stad en Ommeland.

Jan van Bruggen tijdens de intocht van Sinterklaas in 2012

Download bovenstaande foto in hoge resolutie.