Lampionnenwedstrijd Sint Martinus

Op vrijdag 8 november vond in de kapel van de Martinikerk in Groningen de jaarlijkse keuring van voederbietenlampions ter gelegenheid van Sint Martinus plaats. Kalle den Hertog en Hanneke Perton wonnen in hun leeftijdscategorie de eerste prijs.

De keuring en prijsuitreiking vonden op uitnodiging van de Stichting Martinikerk Groningen dit jaar opnieuw plaats in het koor van de kerk. Binnen werd chocolademelk geschonken en werden Sint Martinusliedjes gezongen onder begeleiding van accordeoniste Matty de Vries. Bovendien werd het verhaal van Sint Martinus verteld.

De lampionnenwedstrijd was uitgeschreven door de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken. Aan de wedstrijd deden ongeveer twintig kinderen mee.. Afgelopen zaterdag werden zo’n tweehonderd voederbieten gratis uitgedeeld aan belangstellende kinderen. De winnaars kregen spelen. Alle deelnemers kregen bovendien een Sint Martinussurprise. Volgend jaar zal de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken opnieuw gratis voederbieten uitdelen aan de Groninger jeugd ten behoeve van het jaarlijkse Sint Martinusfeest. De Stad-Groninger basisscholen zullen dan ook de informatiebrochure over het maken van lampions van voederbieten ontvangen.

De jury, bestaande uit mevrouw Geke van der Wal, partner van commissaris van de koning Max van den Berg, en mevrouw Agnes van Ham, onder voorzitterschap van de heer Koos Huizenga, beoordeelde de bietenlampionnen mede op het goed uithollen van de biet en de manier waarop de verlichting was aangebracht. De jury wees de volgende prijzen toe:

Categorie t/m 8 jaar

  1. Kalle den Hertog (5 jaar)
  2. Suhair van Staveren (7 jaar)
  3. Merel Meijer (8 jaar)

Categorie 9 t/m 12 jaar

  1. Hanneke Perton (11 jaar)
  2. Stella Buitenhuis (9 jaar)
  3. Olievier Rustiger (9 jaar).

De kinderen namen de lampionnen daarna weer mee naar huis om er vervolgens op maandag 11 november mee langs de deuren te lopen en er hun Sint Martinusliedjes te zingen.

Over Volksvermaken

De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken werd op 26 juni 1874 opgericht en ontving de titel Koninklijk bij haar 100-jarig bestaan. ‘Volksvermaken’ heeft als doel jaarlijks feestelijke evenementen voor de inwoners van Groningen te organiseren. Volgens jarenlange traditie zijn dat Groningens Ontzet op 28 augustus, het uitdelen van voederbieten met Sint Martinus aan de Groningse schooljeugd, de intocht van Sinterklaas en arrensledenwedstrijden in de winter. De vereniging bestaat voor 100% uit vrijwilligers; mensen die zich met veel plezier inzetten voor de bewoners van Stad en Ommeland.