Lampionnenwedstrijd Sint Martinus in Martinikerk

Vrijdag 8 november houdt de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken in de Groninger binnenstad haar jaarlijkse lampionnenwedstrijd voor de Groninger jeugd. Afgelopen zaterdag deelde Volksvermaken in twee uur zo’n tweehonderd voederbieten uit.

Volksvermaken had, evenals in voorgaande jaren, instructiefolders en posters bezorgd bij de basisscholen in de gemeente. Dit jaar viel de reactie van de scholen tegen. Voor scholen bestaat nog de mogelijkheid om de komende week voederbieten te halen bij koetsier Berends in Onnen. Die heeft dit jaar de voederbieten, afkomstig uit Siddeburen, aangevoerd naar het Waagplein.
Wie vrijdag 8 november zijn voederbiet-lampion ter keuring aanbiedt, maakt kans op een van de prijzen die Volksvermaken ter beschikking stelt voor de mooiste lampion. Bovendien is er voor iedere deelnemer aan deze wedstrijd een Sint Martinus-surprise. Er zijn twee leeftijdscategorieën: t/m 8 jaar en van 9 t/m 12 jaar.
De keuring van de voederbiet-lampionnen vindt plaats op vrijdagmiddag 8 november tussen half vijf en vijf uur in de Martinikerk (ingang via de Sint Jansstraat tegenover ’t Feithhuis). In samenwerking met de Stichting Martinikerk Groningen vindt daar de jurering plaats. De jury onder voorzitterschap van de heer Koos Huizenga zal de lampionnen beoordelen. In de kerk wordt warme chocolademelk geschonken. Het verhaal van Sint Martinus zal verteld worden en samen worden Sint Martinusliedjes
gezongen.
De kinderen wordt gevraagd de lampionnen van naam, adres en leeftijd te voorzien. De prijsuitreiking vindt aansluitend om kwart over vijf plaats. De kinderen kunnen de lampionnen daarna weer mee naar huis nemen.
Op de website van Volksvermaken, www.volksvermakengroningen.nl, is informatie te vinden over de wijze waarop van de voederbieten lampionnen gemaakt kunnen worden.

Over Volksvermaken

De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken werd op 26 juni 1874 opgericht en ontving de titel Koninklijk bij haar 100-jarig bestaan. ‘Volksvermaken’ heeft als doel jaarlijks feestelijke evenementen voor de inwoners van Groningen te organiseren. Volgens jarenlange traditie zijn dat Groningens Ontzet op 28 augustus, het uitdelen van voederbieten met Sint Martinus aan de Groningse schooljeugd, de intocht van Sinterklaas en arrensledenwedstrijden in de winter. De vereniging bestaat voor 100% uit vrijwilligers; mensen die zich met veel plezier inzetten voor de bewoners van Stad en Ommeland.