Pronkjewailn en voederbieten

Sint Martinusviering in Stad

Op zaterdag 31 oktober rijdt een boerenwagen boordevol voederbieten met een tweespan trekpaarden de Groninger binnenstad in. Het Groningse draaiorgel Pronkjewail rijdt al spelende mee tot aan het Waagplein. Daar vindt tussen elf en één uur de jaarlijkse gratis uitdeling van voederbieten plaats.

Voederbietenlampionnen

De Groningse schooljeugd wordt uitgedaagd van zo’n biet een Sint Martinuslampion te maken. Volksvermaken Groningen heeft dit jaar 1.000 bieten besteld, waarvan echte ‘pronkjewailn’ gemaakt kunnen worden. In een folder en op de website van Volksvermaken is een handleiding te vinden ‘Hoe maak je van een biet een lampion?’ De bieten zullen in de eerste week van november ook bij verschillende basisscholen en buitenschoolse opvang worden bezorgd. De lampionnenwedstrijd is op dinsdagmiddag 10 november (16.30-17.30 uur) in het koor van de Martinikerk. Er zijn twee leeftijdscategorieën: t/m 8 jaar en van 9-12 jaar. Tijdens de wedstrijd wordt het verhaal van Sint Martinus verteld, worden Sint Martinusliedjes gezongen en is er warme chocolademelk voor de deelnemende kinderen. Voor de makers van de drie mooiste lampionnen in elke leeftijdsgroep is er een prijs.

Sint Martinus' Pronkjewailn

De voederbietenlampionnen zijn niet de enige pronkjewailn in de Groningse Sint Martinustijd. Op initiatief van PKN Groningen hebben verschillende maatschappelijke organisaties een bijeenkomst voorbereid, waar de arme kant van Groningen een podium in de Martinikerk krijgt. Sint Martinus is een feest met kinderen die zingend met lampionnen langs de deuren gaan. Maar een op de vijf kinderen in Groningen leeft – net als de arme bedelaar uit Martinus’ tijd – nog steeds in armoede. De organisatoren vragen aandacht voor armoede, maar laten ook de kracht van ‘geven’ zien. Op woensdagavond 11 november is er vanaf acht uur een programma rond verschillende pronkjewailn uit de Stad: mensen met heel weinig geld die op een bijzondere manier in het leven staan en mooie dingen tot stand brengen voor hum omgeving. Er worden verhalen verteld, een film vertoond, gesprekken gevoerd. Er wordt muziek gemaakt. In de Martinikerk staan weggeefkasten. Spullen die u aan een ander wilt geven, kunt u kwijt in zo’n kast. Er is bovendien een informatiemarkt en na afloop een drankje. Hoogtepunt van de avond is de presentatie van een boekje met zeven persoonlijke verhalen over de Pronkjewailn van Sint Martinus. Het boekje, gefinancierd door de gemeente Groningen is geschreven door Marloes de Bie en vormgegeven en van foto’s voorzien door Caroline Penris. OOG TV zal de filmportretten van de Pronkjewailn de komende zeven weken op de dinsdagavond uitzenden. Elke dinsdagavond een volgend portret.

Concerten

Op Sint Martinusdag verzorgt de Stichting Martinikerk samen met de Vrienden van de Martinikerk een veelzijdig concert. Het begint met een carillonbespeling door voormalig stadsbeiaardier Adolph Rots (12.00-12.30 uur). In de kerk is er vanaf 12.30 een uur durend concert met organist Johan Beeftink, het vocaal ensemble ‘Camerata Trinitati’ en het GSV-schoolensemble onder leiding van Marcel den Os. Op het programma staan werken van Joh. Seb. Bach, Philip Moore, Louis Vierne, Rutter, Purcell en Byrd en delen uit de musical ‘Jekyll and Hide’. Organist Beeftink besluit met een eigen compositie. De toegang tot het concert is gratis.
Aan het einde van de middag is er een Sint Martinus Vesper, waarin doopsgezind predikant Geert Brüsewitz en pastoor Rudolf Wagenaar voorgaan (17.00-17.30 uur) en wordt een schilderij van Sint Martinus, vervaardigd door beeldend kunstenaar Egbert Modderman, onthuld (17.30-18.00 uur).

Het Sint Martinusberaad Groningen is een samenwerkingsverband tussen de Martinikerk, de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken en PKN Groningen.