Studenten Hanzehogeschool ontwikkelden lesprogramma’s 28ste

Zes groepen studenten van de Hanzehogeschool in Groningen ontwikkelden lesprogramma’s over Groningens Ontzet. Ze besteedden er twee semesters aan en presenteerden op 18 juni jl. hun projecten. 

Natuurlijk voor het behalen van studiepunten en ook om te laten zien hoe de bovenbouw van het basisonderwijs nauwer betrokken kan worden bij de historische bewustwording rond de 28ste.

Op verzoek van Volksvermaken gingen zes teams van ‘Communication & Multimedia Design’ en ‘major Game Design’ begin 2019 aan de slag met het vergaren van kennis over het Ontzet van Groningen. Volksvermakenbestuurder Bernard Stolte verzorgde een college waarin Karel Rabenhaupt en Bernhard von Galen (Bommen Berend) een belangrijke rol speelden. De teams gingen vervolgens zelf op onderzoek uit en peilden de kennis op de basisscholen.

De invalshoeken van de teams waren zeer divers. De een verpakte het in een groot spel dat klassikaal gespeeld kon worden. Een ander team stuurde de leerlingen op onderzoek uit naar plekken in de Stad waar het zich in 1672 allemaal afspeelde. Weer een ander team ontwikkelde een complete ‘Bommen Berend Themaweek’ voor de bovenbouw. 

De verschillende uitwerkingen van de leeropdrachten nodigen uit om daadwerkelijk te realiseren. In de aanloop naar de grootse viering van Groningens Ontzet in 2022 - dan 350 jaar geleden – kan historisch besef onder de basisschooljeugd op deze manier een oppepper krijgen.

Meer informatie vind je hier.