Trompetters proclameren originele tekst uit 1672

24 augustus 2012

Op zondag 26 augustus vertrekken twee 17e eeuwse trompetters vanuit Coevorden om via De Hondsrug op 28 augustus (Groningens Ontzet in 1672) aan te komen in de Stad. Om 10 uur arriveren zij op de Ossenmarkt, tijdens de paardenkeuring. Daar proclameren zij de originele tekst zoals die in 1672 gedrukt en verspreid is.

De trompetters zullen onderweg het volk vertellen dat de Bisschop van Munster is verdreven. Het startschot wordt gegeven tijdens het historisch evenement Het beleg van Coevorden, op 26 augustus. Op 28 augustus verwelkomen burgemeester Rehwinkel (Groningen) en burgemeester Bouwmeester (Coevorden) de trompetters in Groningen. ’s middags zullen de trompetters de tekst nogmaals voorlezen tijdens ’t Peerdespul op de drafbaan in het Stadspark.

Hieronder volgt de originele tekst, die door Albert Metselaar uit Coevorden is gevonden:
Drost ende Gedeputeerden van de Landschap Drenthe doen te weten dat wy bevonden hebben den Landschap verlaten zynde van de Bisschop ende noch slechts den veste Coevorden in handen zynde van des Duyvels Bisschoppelijke Vasal. Den Bisschop van Münster, Bommen Berend, voor Groningen niet anders vindende als Kruydt en Loodt, beneffens vele vroome onversaegde Krijghs-helden, hield standt om die Stadt te attacqueren, maer is echter soo van binnen geraeckt, dat na eenige weken belegeringh, die Stadt heeft verlaten, achter latende duysenden van Mannen, die soo door ’t Canon zyn vernielt, als die geqetst, vervoert, of overgeloopen zyn, soo dat syn gansche leger – sterck geweest zynde omtrent de 24000 Mannen, nu met geen 12000 is afghetrocken. Waer na toe den Bisschop is en weet men niet. Eenen yeghelijcken inghesetene der Landschap Drenthe worde gewaerschouwd gene inkwartiering te doen bedingen van nootlijdende Ruiteren, Knechten en Mannen van den Bisschop, zynde sulx niet van gevaer ontbloot, doch alles wat gesien ende gehoort worde den Drost daervan rapport te doen.

Augustus 1672 Drost ende Gedeputeerden van de Landschap Drenthe. 

Over Volksvermaken

De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken werd op 26 juni 1874 opgericht en ontving de titel Koninklijk bij haar 100-jarig bestaan. ‘Volksvermaken’ heeft als doel jaarlijks feestelijke evenementen voor de inwoners van Groningen te organiseren. Volgens jarenlange traditie zijn dat Groningens Ontzet op 28 augustus, het uitdelen van voederbieten met Sint Martinus aan de Groningse schooljeugd, de intocht van Sinterklaas en arrensledenwedstrijden in de winter. De vereniging bestaat voor 100% uit vrijwilligers; mensen die zich met veel plezier inzetten voor de bewoners van Stad en Ommeland.